top of page

Heemkringenoverleg

26 mrt. 2022

De eerste collegagroep van de Geschied- en Heemkundige Kringen in de Vlaamse Ardennen gaat door bij de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius in Brakel.

Dit jaar start Erfgoed Vlaamse Ardennen het Heemkringennetwerk op. Twee maal per jaar zullen we dit netwerkmoment organiseren bij een erfgoedspeler in de streek. We delen wat er leeft in de Geschied- en Heemkundige Kringen en wisselen ervaring en expertise uit.


We nodigen de bestuursleden van de Geschied en Heemkundige Kringen voor dit eerste netwerkmoment van harte uit op 26 maart in het Medisch Historisch Museum in Brakel. Met dank aan de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.


Programma:

9u: verwelkoming

9u30: Informatie- en uitwisseling (uitgebreid programma volgt)

11u00: Rondleiding in Museum Triverius

12u00: Broodjeslunch


Inschrijven kan via deze link.

bottom of page