top of page

CONTACT

Contacteer Erfgoed Vlaamse Ardennen

 

Heb je vragen voor de koepelvereniging VARIANT en het secretariaat?

Heb je vragen voor de cultureel erfgoedcel (tradities, gebruiken, verhalen, dialecten, archieven, collecties, ...) ?

​Heb je vragen voor de onroerend erfgoeddienst (monumenten, landschappen, archeologie) ?

De IOED is een samenwerkingsverband waarbij alle partners mede-uitvoerders zijn. De taken zijn verdeeld naargelang de expertise van de partners. Je kan je rechtstreeks tot de onderstaande partners richten met je vragen. Ben je niet zeker bij wie je met je vraag terecht moet? Geen nood! Wij verwijzen jou door naar de juiste persoon!

Heb je vragen rond archeologie of historisch-bouwkundig erfgoed in de Vlaamse Ardennen?

Heb je vragen rond cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed in de Vlaamse Ardennen?

Heb je vragen rond erfgoed, draagvlak en educatie in de Vlaamse Ardennen?

Een overzicht van alle landelijke dienstverleners voor cultureel erfgoed vind je hier:

Een overzicht van alle cultureel erfgoedcellen vind je hier:

Tel: +32 492 59 58 73

of 09 364 64 63

Markt 1

9620 Zottegem

bottom of page