top of page
Disclaimer
Gebruik van (beeld)materiaal

 

De afbeeldingen en andere types objecten in de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload, tenzij de eigenaar van de objecten dit niet toegestaan heeft.

In dat geval is het niet mogelijk om op de knop 'Downloaden' bij een object te klikken.

Een hogeresolutiekopie voor niet-commerciële doelen zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. Toonmomenten, wandelroutes) kan aangevraagd worden via de lokale contactpersoon. Vermeld daarbij waarvoor de kopie zal gebruikt worden.

Voor elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. Contacteer lokale contactpersoon, hij of zij bezorgt je verzoek aan de eigenaar. 

 

Indien je beelden van Erfgoedbank Vlaamse Ardennen digitaal wil gebruiken binnen het kader van bovengenoemde doeleinden, kan je de unieke permalink gebruiken (te vinden via de detailpagina van een object). Delen via sociale media kan door middel van de daartoe bestemde knoppen op de detailpagina van een object. Het voordeel van deze werkwijze is dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object.

De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, noch van de Erfgoedbank-partners; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

 

Auteursrecht en recht op afbeelding

 

We streven er naar de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten in Erfgoedbank Vlaamse Ardennen te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten in de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet

bottom of page