De start van de erfgoedkaravaan wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld omwille van de Coronacrisis.