31 mei 2018

EVA stelt haar Erfgoedbank, website en nieuw logo voor in Domein De Ghellinck in Wortegem-Petegem. Heel wat erfgoedliefhebbers en vertegenwoordigers van de twaalf gemeenten zijn aanwezig. Er gaat ook een Algemene vergadering door, een Beheerscomité en een rondleiding op het domein. Er wordt afgesloten met een hapje en een drankje uit elke gemeente.

22 april 2018

Erfgoeddag gaat door in 9 gemeenten van het werkingsgebied (Zottegem, Zwalm, Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Brakel, Geraardsbergen, Maarkedal, Wortegem-Petegem). De Erfgoedbank wordt voorgesteld in Zottegem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Kluisbergen.

2018 - 4 en 5 april

Eerste opleidingen voor de medewerkers aan de Erfgoedbank. Deze opleidingen gaan door in het Archief van Oudenaarde.

2018 - 1 maart

Erfgoeddeskundige Lien Urmel gaat halftijds aan de slag

April 2017
Erfgoeddag Zorg

8 december 2016
Algemene Vergadering EVA

9 juni 2016
eerste bijeenkomst Beheerscomité EVA

Erfgoeddag 2016

Amendering en herwerking van de statuten
Definitieve goedkeuring van de staturen door de gemeenten.

15 december 2015
Brief aan Sven Gatz, minister van Cultuur

Oktober-november 2015
Engagementsverklaringen van alle gemeenten over bereidheid tot structurele samenwerking.

12 april 2015
Trefdag van Erfgoedwerkers in de Vlaamse Ardennen in het Erfgoedcentrum van Ename.
Opening van de gezamenlijke tentoonstelling: Het Erfgoedtestament van de Vlaamse Ardennen
 

15 maart 2015
lancering website www.erfgoedvlaamseardennen.be

Erfgoeddag 2015

Gezamenlijke expo Erfgoedtestament te Ename

2014

4 voorbereidende vergaderingen met de gemeenten.

14 december 2013
Startdag rond Erfgoedsamenwerking in de Vlaamse Ardennen in het Provinciaal Erfgoedcentrum van Ename. Vormingplus doet het voorstel om een gezamenlijke projectmatige samenwerking voor Erfgoeddag 2015 te coördineren als eerste stap naar een verdere samenwerking. De gemeenten gaan hierop in.

25 juni 2013                          

Samenkomst met cultuurverantwoordelijken voor jaarlijks overleg bij Vormingplus. De gemeenten willen bekijken of het niet mogelijk is om in de Vlaamse Ardennen een samenwerking op poten te zetten.

Zwalm, Geraardsbergen en Ronse vragen Vormingplus om als neutrale partner te bemiddelen om een structurele erfgoedsamenwerking tussen de gemeenten van de Vlaamse Ardennen tot stand te brengen. Vormingplus gaat hierop in.

Alle gemeenten die door Toerisme Vlaamse Ardennen tot de Vlaamse Ardennen worden gerekend, worden uitgenodigd voor overleg. Een kerngroep van Kluisbergen, Zwalm, Geraardsbergen en Ronse bereidt een bijeenkomst van het erfgoedveld voor. Anneke Lippens van de Provincie Oost-Vlaanderen sluit zich bij de kerngroep aan.

POSTADRES

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente,
Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

Dit is het officiële postadres.

EVA-KANTOOR

Markt 1

Zottegem

info@erfgoedvlaamseardennen.be

Ik wil de nieuwsbrief van EVA ontvangen!