top of page

juni 2021

Het boek 'Gerarda en het Erfgoedfeest' wordt getoond aan het publiek.

juni 2021

Lancering nieuwe digitale erfgoedwandelingen.

april 2021

Iedereen is blij om nog eens van een culturele activiteit te kunnen genieten op Erfgoeddag, in het thema van 'De Nacht'

januari 2021

Start aanwervingstraject voor nieuwe collega's.

8 januari 2021

Lancering samenwerking IOED Vlaamse Ardennen en Denderland in Herzele.

9 oktober 2020

Goedkeuring cultureel erfgoedconvenant en beslissing Vlaamse Regering omtrent subsidies. voor periode 2021-2026.

30 september 2020

Subsidie IOED Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd

16 juli 2020

Lancering website Beleeferfgoed.be

26 juni 2020

Subsidieaanvraag IOED wordt ingediend​

 

30 april 2020

IOED Vlaamse Ardennen wordt erkend bij ministerieel besluit.

1 april 2020

Indiending van de aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant.

15 februari 2020

Indiening van erkenningsaanvraag voor oprichting van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Dit maakt deel uit van een samenwerkingsverband met SOLVA en RLVA.

Januari 2020

Werking, personeel en middelen worden overgedragen van de interlokale vereniging EVA naar de projectvereniging VARIANT. De interlokale vereniging wordt opgeheven.

November 2019

Eerste vergadering van de nieuwe koepelvereniging VARIANT.

april 2019

Erfgoeddag Ambachten en vakmanschap

 

1 januari 2019

Het PDPO project Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen gaat van start. Het project loopt tot eind 2020.

september 2019

Het planningstraject voor de aanvraag van de erfgoedconvenant gaat van start. De Werkgroep Erfgoedcel wordt opgericht.

31 mei 2018

EVA stelt haar Erfgoedbank, website en nieuw logo voor in Domein De Ghellinck in Wortegem-Petegem. Heel wat erfgoedliefhebbers en vertegenwoordigers van de twaalf gemeenten zijn aanwezig. Er gaat ook een Algemene vergadering door, een Beheerscomité en een rondleiding op het domein. Er wordt afgesloten met een hapje en een drankje uit elke gemeente.

22 april 2018

Erfgoeddag gaat door in 9 gemeenten van het werkingsgebied (Zottegem, Zwalm, Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Brakel, Geraardsbergen, Maarkedal, Wortegem-Petegem). De Erfgoedbank wordt voorgesteld in Zottegem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Kluisbergen.

2018 - 4 en 5 april

Eerste opleidingen voor de medewerkers aan de Erfgoedbank. Deze opleidingen gaan door in het Archief van Oudenaarde.

2018 - 1 maart

Erfgoeddeskundige Lien Urmel gaat halftijds aan de slag

April 2017
Erfgoeddag Zorg

8 december 2016
Algemene Vergadering EVA

9 juni 2016
eerste bijeenkomst Beheerscomité EVA

Erfgoeddag 2016

Amendering en herwerking van de statuten
Definitieve goedkeuring van de staturen door de gemeenten.

15 december 2015
Brief aan Sven Gatz, minister van Cultuur

Oktober-november 2015
Engagementsverklaringen van alle gemeenten over bereidheid tot structurele samenwerking.

12 april 2015
Trefdag van Erfgoedwerkers in de Vlaamse Ardennen in het Erfgoedcentrum van Ename.
Opening van de gezamenlijke tentoonstelling: Het Erfgoedtestament van de Vlaamse Ardennen
 

15 maart 2015
lancering website www.erfgoedvlaamseardennen.be

Erfgoeddag 2015

Gezamenlijke expo Erfgoedtestament te Ename

2014

4 voorbereidende vergaderingen met de gemeenten.

14 december 2013
Startdag rond Erfgoedsamenwerking in de Vlaamse Ardennen in het Provinciaal Erfgoedcentrum van Ename. Vormingplus doet het voorstel om een gezamenlijke projectmatige samenwerking voor Erfgoeddag 2015 te coördineren als eerste stap naar een verdere samenwerking. De gemeenten gaan hierop in.

25 juni 2013                          

Samenkomst met cultuurverantwoordelijken voor jaarlijks overleg bij Vormingplus. De gemeenten willen bekijken of het niet mogelijk is om in de Vlaamse Ardennen een samenwerking op poten te zetten.

Zwalm, Geraardsbergen en Ronse vragen Vormingplus om als neutrale partner te bemiddelen om een structurele erfgoedsamenwerking tussen de gemeenten van de Vlaamse Ardennen tot stand te brengen. Vormingplus gaat hierop in.

Alle gemeenten die door Toerisme Vlaamse Ardennen tot de Vlaamse Ardennen worden gerekend, worden uitgenodigd voor overleg. Een kerngroep van Kluisbergen, Zwalm, Geraardsbergen en Ronse bereidt een bijeenkomst van het erfgoedveld voor. Anneke Lippens van de Provincie Oost-Vlaanderen sluit zich bij de kerngroep aan.

bottom of page