top of page
Foto © PM Maeyaert.jpg

Contacteer IOED Vlaamse Ardennen

 

De IOED is een samenwerkingsverband waarbij alle partners mede-uitvoerders zijn. De taken zijn verdeeld naargelang de expertise van de partners. Je kan je rechtstreeks tot de onderstaande partners richten met je vragen. Ben je niet zeker bij wie je met je vraag terecht moet? Geen nood! Wij verwijzen jou door naar de juiste persoon!

Heb je vragen rond archeologie of historisch-bouwkundig erfgoed?

  • SOLVA zal voornamelijk rond de thema’s archeologisch en historisch-bouwkundig erfgoed werken.

  • Contact: raf.de.mey@so-lva.be of 0488 48 31 35

Heb je vragen rond cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed in de Vlaamse Ardennen?

Heb je vragen rond erfgoed, draagvlak en educatie in de Vlaamse Ardennen?

bottom of page