8 Mei 2020: Erkenning IOED Vlaamse Ardennen

 

Deze week werden in Vlaanderen vijf intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of kortweg IOED’s erkend door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Ook de IOED Vlaamse Ardennen kreeg een erkenning. Dertien gemeenten in de regio kunnen zich vanaf 1 januari 2021 laten bijstaan door de IOED voor taken rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Het gaat over de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

Vlaanderen telt nu 30 erkende IOED’s, inclusief IOED Vlaamse Ardennen. Bijna 80% van de lokale besturen laat zich intussen bijstaan door een IOED en werken zo aan een onroerend erfgoedbeleid op lokaal niveau.

 

Wat zal de IOED Vlaamse Ardennen doen?

De IOED Vlaamse Ardennen wil de rijkdom aan onroerend erfgoed in de Vlaamse Ardennen beschermen, bewaren en versterken. Er wordt gewerkt aan een ondersteunend expertisenetwerk en aan een gedragen regionale visie op onroerend erfgoed. De IOED zal ook werk maken van erfgoedbeleving en bewustwording rond onroerend erfgoed, waarbij het typische landschap van de Vlaamse Ardennen een belangrijke rol speelt.

Eerste stap van een regionale samenwerking

 

IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA/VARIANT), SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dat de zelfde partners ook betrokken zijn bij de oprichting van IOED Denderland, een parallelle (zuster)organisatie met een naburig werkingsgebied, zorgt bovendien voor extra samenwerking in heel Zuid-Oost- Vlaanderen.

De minister honoreert het feit dat de erkenningsaanvraag het resultaat is van een grondig voortraject, met een goed onderbouwde omgevingsanalyse en een sterke beleidsvisie als resultaat. De partners danken dan ook hun netwerk om hieraan mee te helpen. Deze erkenning is de eerste stap. In een volgende fase zal de IOED Vlaamse Ardennen subsidies aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Met deze middelen zal de IOED in 2021 van start kunnen gaan met haar werking.

Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/een- erkende-ioed

POSTADRES

Erfgoed Vlaamse Ardennen is een deelwerking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT, rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.
Het postadres van de zetel is Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

EVA-KANTOOR

Markt 1

Zottegem

info@erfgoedvlaamseardennen.be

Ik wil de nieuwsbrief van EVA ontvangen!