top of page

Vrijwilligers gezocht!

RELIGIEUS ERFGOED

Vrijwilligers gezocht voor het inventariseren, fotograferen en digitaliseren van het religieus erfgoed van de kerken van de Vlaamse Ardennen

 

In 2017 werden onder meer voor de gemeentes Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem en Kruisem kerkenbeleidsplannen opgesteld waarin de toekomst van de kerken werd uitgestippeld. Een aantal kerken zullen in de volgende jaren zo een neven- of herbestemming krijgen.

 

De kerkbesturen en gemeentes willen in samenspraak met de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen ook zorg dragen voor het roerend religieus erfgoed van deze kerken: de schilderijen, objecten en meubels met hun specifieke verhalen.

De besturen zijn daarom op zoek naar gedreven vrijwilligers die zich willen inzetten voor het religieus erfgoed binnen dit deel van het dekenaat Oudenaarde.

 

Bedoeling is de collecties die in de kerken aanwezig zijn op te lijsten in een inventaris, ze te fotograferen en in te voeren in de databank www.erfgoedinzicht.be.

Wat is religieus erfgoed?

Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hier mee in verband staat. In kerken kom je heel wat oude objecten tegen, gaande van schilderijen tot meubilair, edelsmeedwerk en textiel. Deze objecten ademen stuk voor stuk de geschiedenis van de streek uit.

Profiel

 

We willen graag een team van vrijwilligers samenbrengen bestaande uit mensen met verschillende interessegebieden. Kan je goed fotograferen? Ben je geboeid door de geschiedenis van je eigen streek? Hou je ervan zaken in te voeren in databanksystemen? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!

 

 • Je hebt interesse voor erfgoed

 • Je hebt interesse voor fotografie, ict, heemkunde, geschiedenis, ambachten …

 • Je werkt secuur

 • Je werkt graag in teamverband

 • Je hebt geduld

 • Je werkt graag mee aan de opmaak van de inventarissen van het religieus erfgoed van kerken

 • Je bent bereid het vrijwilligerswerk te verrichten in de kerken en je af en toe te verplaatsen voor overleg of een opleiding

 • Je bent bereid een vrijwilligersovereenkomst /afsprakennota te ondertekenen

Timing

Je voert het vrijwilligerswerk uit op eigen tempo en wanneer je het verkiest.

Wat bieden wij in ruil?

 • Kennismaking met de werking van de kerkfabrieken

 • Betrokkenheid bij het bekendmaken van het lokale erfgoedlandschap

 • Zinvol vrijwilligerswerk met maatschappelijke relevantie

 • Een goed onthaal en vriendelijke omkadering in een aangenaam team

 • De vrijwilliger wordt ingeschreven in een gemeenschappelijke verzekeringspolis met deze waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger, lichamelijke schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten, rechtsbijstand voor de 2 genoemde risico’s

 • Het inventariseringstraject van het religieus erfgoed is een samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid). In samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid) voorzien wij een opleiding en praktische ondersteuning.

Graag reageren voor 14 oktober 2018

 

Dit kan door contact op te nemen met mevrouw Lien Urmel via lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be of op 0492 59 58 73.

bottom of page