top of page
2021_Rozebeke.png

Landschapsparken

Een landschapspark is een geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang waar de langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 een 'oproep voor kandidaat Landschapsparken'​. Geselecteerde gebieden stappen dan in een begeleidingstraject voor de  opmaak van een masterplan en operationeel plan voor hun gebied, waarvoor ze begeleiding en financiële steun krijgen.

De gebieden die een aanvraag doen tot erkenning als Landschapspark, moeten voldoen aan een aantal criteria. Die worden omschreven in het oproepreglement.

Foto: Paul Maeyaert

Wat is een landschapspark?

Een landschapspark is een geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang waar de langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap.

 

Dit landschap heeft een onderscheidende kwaliteit en belangrijke ecologische, abiotische, biotische, culturele of landschappelijke waarden.

De erkenning van een gebied als landschapspark leidt tot de versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit van het landschap, zelfs met internationale uitstraling.

Een coalitie of samenwerkingsverband op maat van het gebied, wordt gedragen door relevante lokale en regionale belanghebbenden. De verschillende sectoren (erfgoed, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid, toerisme,… ) werken samen vanuit een geïntegreerde visie en dialoog om ambitieuze langetermijndoelstellingen te realiseren.

Schermafbeelding 2021-06-03 om 10.41.55.

Erfgoed Vlaamse Ardennen zet mee de schouders onder het traject naar een kandidatuur voor een landschapspark in de Vlaamse Ardennen.

PM_137268_B_Mater.jpg

Doelstellingen van een Landschapspark

Met de toekenning van een 'label Landschapsparken' aan geselecteerde gebieden in Vlaanderen, worden enkele doelstellingen voorop gesteld. Een aantal daarvan zijn gericht op het integrale beheer en ontwikkeling van de betrokken gebieden. Ze vormen de basis of het primaire doel van een landschapspark. Andere doelstellingen vloeien daaruit voort. Ze zijn gericht op de diverse sectorale aspecten van de gebieden en zijn secundair.

Foto: Paul Maeyaert

Primaire doelstellingen

 • ruimte geven aan recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme vanuit een integrale visie;

 • het versterken en herstellen van de landschappelijke identiteit en kwaliteit;

 • het prioritair realiseren van Europese en Vlaamse doelen;

 • het aanbieden van een unieke beleving van het landschap en de streek aan zowel lokale inwoners als binnen- en buitenlandse bezoekers;

 • een dynamisch coöperatieve werking. ​

Secundaire doelstellingen

 • Inzetten op hulpbronnenefficiënte en klimaatbestendige land- en bosbouw;

 • inzetten op ruimtelijk vernieuwende oplossingen;

 • inzetten op de opwaardering van het erfgoed;

 • inzetten op nieuwe ruimtelijk robuuste natuur;

 • Inzetten op het versterken van het lokaal ondernemerschap;

 • duurzaam ontwikkelen en promoten van toerisme en recreatie;

 • planmatig gebruik maken van bestaande en nieuwe instrumenten. 

Oproep landschapsparken

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 een 'oproep voor kandidaat Landschapsparken'​. Geselecteerde gebieden stappen dan in een begeleidingstraject voor de  opmaak van een masterplan en operationeel plan voor hun gebied, waarvoor ze begeleiding en financiële steun krijgen.

De gebieden die een aanvraag doen tot erkenning als Landschapspark, moeten voldoen aan een aantal criteria. Die worden omschreven in het oproepreglement.

Informatie uit website van Vlaamse Landmaatschappij

Meer info

Schermafbeelding 2021-06-05 om 00.20.52.

Foto: Paul Maeyaert

hoe ziet jouw toekomst er uit?

Vlaamse Ardennen

bottom of page