VARIANT: Cultuurnetwerk

Vlaamse Ardennen

Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA)

Cultureel erfgoedcel (Erfgoedcel)

Immaterieel erfgoed​

Roerend erfgoed

 Onroerend erfgoeddienst (IOED)

Archeologie​

Monumenten

Landschap

Bibliotheken Vlaamse Ardennen

(binnenkort verwelkomen we deze nieuwe deelwerking!)

VARIANT

De samenwerking rond erfgoed in de Vlaamse Ardennen (EVA) ging van start in 2013 en 2020 werd ter ondersteuning van de groeiende samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen de koepelvereniging VARIANT opgericht. De projectvereniging VARIANT is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en netwerk voor cultuur en erfgoed met dertien deelnemende gemeenten: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

 

VARIANT staat voor Vlaamse Ardennen, een rijke en gevarieerde cultuurregio. Ze heeft als doel het culturele kapitaal van de regio te versterken en de inwoners (202.390 op 1 januari 2019) en bezoekers meer vertrouwd te maken met en te betrekken bij cultuur en erfgoed.

Onder de vleugels van de projectvereniging kunnen verschillende deelwerkingen huizen. Deze deelwerkingen worden gefinancierd door de gemeenten en door externe subsidies. Momenteel is er één deelwerking actief: Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA).

Elke deelwerking heeft een eigen stuurgroep, die de aansturing, opvolging en evaluatie van de eigen deelwerking grondig bekijkt en beslissingen hieromtrent adviseert aan de raad van bestuur. Deze stuurgroep bestaat uit per deelnemende gemeente één door het gemeentebestuur aangeduide ambtenaar of vertegenwoordiger van een culturele vereniging én eventueel deskundigen uit het werkveld. Momenteel is er onder VARIANT één stuurgroep actief voor de deelwerking EVA.

De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur. Elke deelnemende gemeente heeft één stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. Variant telt hierdoor 13 stemgerechtigde bestuurders.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de coördinator van de projectvereniging en een vertegenwoordiger per deelwerking.

Beleidsdocumenten

(Deze bovenstaande documenten worden nog aangepast aangezien het verkregen subsidiebedrag minder bedraagt dan het beoogde bedrag in het beleidsplan.)

POSTADRES

Erfgoed Vlaamse Ardennen is een deelwerking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT, rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.
Het postadres van de zetel is Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

EVA-KANTOOR

Markt 1

Zottegem

info@erfgoedvlaamseardennen.be

Ik wil de nieuwsbrief van EVA ontvangen!