Erfgoed Vlaamse Ardennen wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt. Dit willen we doen in samenwerking met lokale besturen, erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen.

Je kan bij ons terecht voor:

  • Advies rond cultureel erfgoed

  • Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

  • Een netwerk van erfgoedwerkers en -organisaties

  • Al jouw erfgoedvragen en -voorstellen.

WERKING

STUURGROEP

STUURGROEP

De stuurgroep van EVA is de vergadering die belast is met het dagelijks bestuur van de interlokale vereniging. De stuurgroep bestaat uit door de gemeentebesturen aangeduide ambtenaren en/of vrijwilligers.

BEHEERSCOMITE

Beheerscomité zijn vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen die instaan voor het beheer van de interlokale vereniging.

ALGEMENE VERGADERING

de algemene vergadering van Erfgoed Vlaamse Ardennen waar de projecten van de interlokale vereniging worden gepland, georganiseerd, geïmplementeerd en geëvalueerd, bestaande uit de door de stuurgroep uitgenodigde ambtenaren, vrijwilligers en deskundigen uit het regionale erfgoedveld.

BEHERENDE GEMEENTE

Beherende gemeente: de gemeente of stad waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die in naam zal optreden in plaats van Erfgoed Vlaamse Ardennen wanneer het beheerscomité of de stuurgroep dit nuttig acht. De beherende gemeente is de gemeente Zwalm.

POSTADRES

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente,
Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

Dit is het officiële postadres.

EVA-KANTOOR

Markt 1

Zottegem

info@erfgoedvlaamseardennen.be

Ik wil de nieuwsbrief van EVA ontvangen!