top of page

VARIANT: Cultuurnetwerk

Vlaamse Ardennen

Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA)

Cultureel erfgoedcel (Erfgoedcel)

Immaterieel erfgoed​

Roerend erfgoed

 Onroerend erfgoeddienst (IOED)

Archeologie​

Monumenten

Landschap

Bibliotheken Vlaamse Ardennen

VARIANT, Cultuurregio Vlaamse Ardennen

Een korte voorgeschiedenis

De samenwerking rond erfgoed in de Vlaamse Ardennen (EVA) ging van start in 2013. Ter ondersteuning van de groeiende samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen werd in 2020 de koepelvereniging VARIANT opgericht. VARIANT is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en netwerk voor cultuur en erfgoed met dertien deelnemende gemeenten: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

VARIANT staat voor Vlaamse Ardennen, een rijke en gevarieerde cultuurregio. Het Cultuurnetwerk Vlaamse Ardennen heeft als doel het culturele kapitaal van de regio te versterken en de inwoners en bezoekers meer vertrouwd te maken met en te betrekken bij cultuur en erfgoed.

VARIANT_Organogram.jpg

Deelwerkingen

Onder de vleugels van de projectvereniging kunnen verschillende deelwerkingen huizen. Deze deelwerkingen worden gefinancierd door de gemeenten en door externe subsidies. Momenteel zijn er drie deelwerkingen actief: de cultureel erfgoedcel, de onroerend erfgoeddienst en de bibliotheekwerking.

Elke deelwerking heeft een eigen stuurgroep, die de aansturing, opvolging en evaluatie van de eigen deelwerking grondig bekijkt en beslissingen hieromtrent adviseert aan de raad van bestuur. Deze stuurgroep bestaat uit per deelnemende gemeente één door het gemeentebestuur aangeduide ambtenaar of vertegenwoordiger van een culturele vereniging én eventueel deskundigen uit het werkveld.

Bestuur

De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur. Elke deelnemende gemeente heeft één stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. Variant telt hierdoor 13 stemgerechtigde bestuurders.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de coördinator van de projectvereniging en een vertegenwoordiger per deelwerking.

Beleidsdocumenten

(Deze bovenstaande documenten worden nog aangepast aangezien het verkregen subsidiebedrag minder bedraagt dan het beoogde bedrag in het beleidsplan.)

Raad van Bestuur

Stemgerechtigde leden

Brakel - Marin Devalck

Geraardsbergen - Ann Panis (penningmeester)

Herzele - Frank Van den Bossche

Horebeke - Sabine Roobroeck

Kluisbergen - Thijs Cousaert (ondervoorzitter)

Kruisem - Gerrit Depaepe

Kruisem - vervanger Joop Verzele

Lierde - Katelijne Scheirlinckx

Maarkedal - Marc Vuylsteke

Oudenaarde - Stefaan Vercamer

Ronse - Joris Vandenhoucke (voorzitter)

Wortegem-Petegem - Veerle Nachtegaele

Zottegem - Lieselotte De Roover

Zottegem - vervanger: Brecht Cassiman

Zwalm - Peter Van Den Haute

Leden met raadgevende stem

Brakel - geen

Geraardsbergen - Ilse Roggeman

Herzele - Filip De Bodt

Horebeke - Dieter Verscheure

Kluisbergen - Emile Desimpel

Kruisem - Peter De Pauw

Lierde - Steven Vekeman

Maarkedal - Marc Bauwens

Oudenaarde - Kathy De Rycke

Ronse - Jean-Pierre Stockman

Wortegem-Petegem - Nicole Van Der Straeten

Zottegem - geen

Zwalm - Matthijs Verschraegen

bottom of page